Výrobná trať

Výrobná trať

Po získaní schválenia objednávky od klienta náš vedúci zásobovania vydá výrobné pokyny výrobnému oddeleniu a on bude sledovať celý výrobný proces a aktualizovať nášho klienta špeciálne pre produkt na mieru.

O akýchkoľvek problémoch alebo zdržaní výroby budeme našich klientov informovať a poradíme s našimi alternatívami a riešením.