Meranie stránok/Cad

Meranie stránok/Cad

Vďaka skúsenostiam nášho prieskumného tímu, ktorí sú veľmi profesionálni v softvéri AutoCAD, dokážeme vypočítať približnú veľkosť na výkrese CAD klienta pre rozpočtovanie a cenovú ponuku a tiež konečne zmerať presnú veľkosť lokality pre výrobu.